திரு. ஜெயமோகன்

திரு. ஜெயமோகன் எழுதிய “சோற்றுக் கணக்கு” – நூலறிமுகம்

ஆசிரியரின் படைப்பில் முதலில் நான் வாசித்த கதை “அன்னம்” மனிதனுக்கு உணவு என்பது எத்தனை முக்கியமான பொருள். அந்த உணவை அன்போடு ஒருவர் பரிமாறினால் அதை புசிக்கும்…

Read More