துணி

ந க துறைவன் கவிதைகள்

1 அது ஒரு சிறு மலைப் பகுதி கிராமத்திற்கு வெளியே சற்று தள்ளி நீண்டிருக்கிறது அந்த அழகான பசுமை சூழ்ந்த மலையை, நாட்டு வெடிகுண்டு வைத்துத் தகர்த்தனர்.…

Read More