தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்

முனைவர் பெ.சசிகுமார் எழுதிய “தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்” – நூலறிமுகம்

”நுண்ணுயிர் என்றவுடன் ஒரு இயற்கை விவசாயியாக புத்தகத்தின் உள்நுழைந்தேன் தேடல் நிறைந்த ஒரு மாணவனாக வெளியே வந்தேன்” புத்தகத்தின் தலைப்பைப் படித்தவுடன் பெரும்பாலான மக்கள் நம்பும் கடவுளைப்பற்றிய…

Read More