தூரிகை வரையும் மின்மினிகள்

Dr ஜலீலா முஸம்மில் எழுதிய “தூரிகை வரையும் மின்மினிகள்” – நூலறிமுகம்

கற்றறிந்தோர், கலைஞர்கள் கல்விமான்களுக்கோர் இலக்கியப்பசி தீர்க்கும் ஹைக்கூ கவிதைகள் தூரிகை வரையும் மின்மினிகளாக உங்கள் கரங்களை வந்தடைந்திருக்கின்றன. Dr. ஜலீலா முஸம்மில் அவர்கள் படைத்த தூரிகை வரையும்…

Read More