தேசிய பாதுகாப்பு

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “தேசிய பாதுகாப்பு”

எண்: 9 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் தேசிய பாதுகாப்பு சொன்னது ‘இந்தியாவின் சர்வதேச அந்தஸ்தை உயர்த்துதல்; உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு பாதுகாப்பில் சமரசமற்ற அணுகுமுறையை…

Read More