தேச பக்தர்கள்

கவிதை : தேசப் பதர்கள் – கோவி.பால.முருகு

விடுதலைப் போரில் ஓடி ஒளிந்து மன்னிப்புக் கடிதம், அடிமைச் சாசனம் எழுதிக் கொடுத்த நீங்கள் தேச பக்தர்கள்! விடுதலைப் போரில் களத்தில் நின்று வீரச்சமர் புரிந்த பரம்பரை…

Read More