‘தேனீர் கோப்பையின் குளிர்ந்த இரவு’

நூல் அறிமுகம்: தேனீர் கோப்பையின் குளிர்ந்த இரவு | பொன் விக்ரம்

‘தேனீர் கோப்பையின் குளிர்ந்த இரவு‘ ஆசிரியர்:செ.தமிழ்ராஜ் பக்கம்:100 விலை:100 வெளியீடு:மானுட சிந்தனை பதிப்பகம். கவிஞர் தமிழ் ராஜ் அவர்களின் ‘தேனீர் கோப்பையின் குளிர்ந்த இரவு‘கவிதை நூல் குறித்து…

Read More