தொடர்-11

சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் – தொடர்-11 -என்.குணசேகரன்

எது சரியான வரலாற்று ஆய்வு முறை? இன்று,வரலாறுகள் திருத்தப்படுவது மிக மோசமான வகையில் தொடர்கிறது. இந்து தேசிய மதவெறி கண்ணோட்டத்துடன் வரலாற்றுத் துறையில் தலையீடுகள் அதிகரித்து வருகின்றன.என்.சி.ஆர்.டி…

Read More