தொழிலாளி

வளவ. துரையன் எழுதிய “மலையேற்றம்” – நூலறிமுகம்

காமம் வெல்வது எளிதோ? சங்க இலக்கியம், மரபிலக்கியம், நவீன இலக்கியம் என அனைத்திலும் சிறப்பாக செயல்படும், சிறுகதை, கவிதை, நாவல், மரபுக்கவிதை, புதுக் கவிதை, கட்டுரை என…

Read More

வர்க்கத்தின் வேர்ச்சொல் கவிதை – நா.வே.அருள்

வர்க்கத்தின் வேர்ச்சொல் ஞாபகம் இருக்கிறதா? சடலங்கள் அடுக்கப்பட்ட அமெரிக்க ஹே மார்க்கட் சதுக்கம்! சதுக்கத்தில் திராட்சை ரசமாகப் பரிமாறப்பட்ட தேகங்களின் இரத்தம்! மயங்கி விழுந்த அடிமைகளின் மயக்கம்…

Read More