தோர்ன்டன் ஒயில்டரின் “முறிந்த பாலம்” (மொழிப்பெயர்ப்பு புதினம்)

அமெரிக்காவில், 1897ஆம் ஆண்டு பிறந்த தான்டெர்ன் ஒயில்டெர், ஆரம்ப காலங்களில், நாடகம் எழுதுவதில் ஆர்வம் மிகுந்தவராகயிருந்தார். அவரின், ‘The Bridge of San Luis Ray’ என்ற…

Read More