தோலீஸ்வரர்

நூல் அறிமுகம்: தோலீஸ்வரர் – கருப்பு அன்பரசன் 

#தோலீஸ்வரர் குறு நாவல் 46 பக்கங்கள்தான். (பண்பாட்டு ஆதிக்கத்தின் நிஜங்களை கொண்டு வருகிறது) #அறிவொளி_மு_முருகேசன். #கருப்பு பிரதிகள் வெளியீடு. விலை ரூபாய் 60/- ஆதிக்க அதிகார சக்திகளின்…

Read More