நட்சத்திரங்கள்

தங்கேஸ் கவிதைகள்

இமைக்காமலிரு போதும் விழிகளில் தளும்பும் நிலவை நான் பிரதி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஒரு பறவையைப் போல கொழு முகில்கள் உன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்கின்றன தாழப்பறப்பதும் உனக்கு கை…

Read More