சாமி.சிதம்பரனார் எழுதிய “இலக்கியம் என்றால் என்ன?” நூல் அறிமுகம்

முதல் பதிப்பாக 1963-இல் வெளியிடப்பட்ட தமிழறிஞர் சாமி. சிதம்பரனாரின் “இலக்கியம் என்றால் என்ன? “ என்கிற கட்டுரைத் தொகுப்பு நூல்,அவரது காலத்திற்குப் பிறகு திருமதி.சிவகாமி சிதம்பரனாரால் தொகுத்து…

Read More

“Your happiness was hacked” – டிஜிட்டல் யுகத்திற்கான வாழ்வியல் கையேடு

டிஜிட்டல் யுகத்திற்கான வாழ்வியல் கையேடு: தொழில்நுட்ப அடிமைத்தனம் என்பதை விளக்கிக் கூற அவசியம் இருக்காது; கிட்டத்தட்ட பெரும்பான்மையோர் இணையதளத்திற்கு, ஏதோ ஒரு வகையில் அடிமைப்பட்டு போயிருக்கிறோம். இணைய…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “டாக்டர் பாபாசாகிப் அம்பேத்கர்” – நந்தசிவம் புகழேந்தி

“தைவாயத்தம் குலே ஜன்ம மதயத்தம் து பௌருஷம்” – மகாபாரதம் மேல் குறிப்பிட்ட சமஸ்கிருத மொழி ஸ்லோகமானது ஒருவன் குறிப்பிட்ட குலத்தில் பிறப்பது தெய்வச் செயலினால்; ஆனால்…

Read More