நம்பிக்கை

நூல்விமர்சனம் : ‘The Freedom Circus’ – கொ.ராமகிருஷ்ணன்

யூதர்களை அழிக்கும் நாஜிக்களின் தொடர்ந்த இனவெறிப் படுகொலைகளாலும்,இரண்டாம் உலகப் போரினாலும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு யூத குடும்பத்தின், மரணத்திற்கெதிரான போராட்டத்தின் விளைவுகளை, உணர்ச்சிப்பூர்வமாக காட்சிப்படுத்துகிறது ‘The Freedom Circus’…

Read More