நான் சந்தித்த மனிதி

நான் சந்தித்த மனிதி (சிறுகதை)- ரங்கராஜன்

“பட்டாசித்தி ” இவர் எப்படி இருப்பார்? சிறுஉதாரணம், குடியிருந்த கோயில் சினிமாவில் நாகேஷ், அவரின் தந்தையாக நடிக்கும் விகே ஆரை ஏமாற்ற பாட்டி வேடம் போட்டு கையில்…

Read More