நா.வே.அருள் கவிதை

தொடர் 11 : சிறப்புக் கவிதைகள் –  கலியமூர்த்தி

1 காகங்கள் பாடும் கவிதைகள் வேம்பு பூக்கத்துவங்கிவிட்டது இளவேனில் பருவத்தின் அடையாளம் அது கனிபழுக்கும் காலத்துக்கு முதுவேனில் வரை காத்திருக்க வேண்டும் அதுவரை மிஞ்சிய ஒன்றிரண்டு புழுக்களையோ…

Read More

தொடர் 10 : சிறப்புக் கவிதைகள் –  சூரியதாஸ் 

1. ‘ கனல் இல்லையானால்…’ கனல் இல்லையானால் கதிரவனில் கூடக் கரிப் பிடிக்கும் எதிர்ப்பில்லையானால் எலி கூடப் பூனையை முறைக்கும் முயற்சி இல்லையானால் முட்டையிலேயே குஞ்சின் மூச்சடங்கும்…

Read More

நா.வே.அருள் கவிதை..!

அரிவாளும் சுத்தியலுமாய்….. ************************************** புரட்சியைப் பெயரின் முன்னொட்டாய்ப் போட்டவர்கள் முதலமைச்சர் ஆனார்கள் கடைப்பிடித்தவர்களோ கம்பி எண்ணினார்கள்! தமிழகத்தின் முகவரியில் வரலாற்றில் நேர்ந்த தகவல் பிழைகள்! எடுப்பார் கைப்பிள்ளை…

Read More