இரா மதிராஜ் எழுதிய “நிலா மகளுக்கு ஒரு தோழி” – நூலறிமுகம்

தனியார் நூல் ஆலையில் உற்பத்தி மேலாளராக பணிபுரியும் அன்பு நண்பர் இரா மதிராஜ் அவர்களின் மூன்றாவது கவிதைத் தொகுப்பு இது. எல்லோரது இனிமையான பருவமாகவும் மறக்க முடியாத…

Read More

கவிஞர் இரா. மதிராஜ் எழுதிய “நிலா மகளுக்கு ஒரு தோழி” (கவிதைத் தொகுப்பு) நூலறிமுகம்

சங்க இலக்கியங்களில் வந்து நிற்கும்,என்றும் நினைவில் நிற்கும் தோழியை ஞாபகப்படுத்தி விட்டு. “நிலாமகளுக்கு ஒரு தோழி” என்ற தனது மூன்றாவது படைப்பு இலக்கியத்தில். தமிழ் உறவுகளை சந்திக்கும்,கவிஞர்…

Read More