நிவேதிதா லூயிஸ் எழுதிய “முதல் பெண்கள் (கட்டுரைத் தொகுப்பு) – நூலறிமுகம்

சாதி அமைப்பும் பெண் அடிமைத்தனமும் ஆணாதிக்கமும் பின்னிப் பிணைந்து ஒடுக்கும் நம் இந்திய சமூகக் கட்டமைப்பில் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பையும் குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்கும் பொறுப்பையும் செவ்வனே…

Read More