ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “நீர்க்குமிழி நினைவுகள்” – சாந்தி சரவணன்

நொடியில் மாறக்கூடியது வாழ்க்கை. எதற்கு இந்த ஆர்ப்பாட்டம் என்பதை நாமும் அந்த ஒரு நொடி சிந்தித்தால் எப்படி வாழலாம் என்பதை தெரிந்து மகிழ்ந்து வாழலாம். நமக்கு தோன்றும்…

Read More