வசந்ததீபனின் “மனிதா, நீ உரத்த ஒலியுடன் வெடித்திடு” [கவிதை]

நண்பா, உங்களுக்கு… உங்களை நீங்களே துண்டுகளாக வெடிக்கச் செய்ய வேண்டும், வாழ்க்கையோடு ஆரம்பிப்பதற்காக ஒரு காட்டுமிராண்டித்தனமாக முரசை அடித்திடு புகை பிடி, கஞ்சா குடி அபின் மென்றிடு…

Read More