பதிமூனாவது மையவாடி

சோ.தர்மன் அவர்களின் “பதிமூனாவது மையவாடி” – நூலறிமுகம்

கருத்தமுத்து என்கிற கிராமத்து இளைஞனின் சித்திரத்தை வேறுவிதமான கோணங்களில் காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறார் நூலாசிரியர் சோ.தர்மன். இவர் எழுதிய நூல்களில் இந்நூல் வாசகர்களை எங்கெங்கோயோ இழுத்து ஈர்த்துச் செல்கின்றன. கிராமத்துச்…

Read More