பறக்கத்தான் ஆசை

கவிதை: பறக்கத்தான் ஆசை -கவிஞர் ம.செல்லமுத்து 

பறக்கத்தான் ஆசை!!! பறக்கத்தான் ஆசை வானில் மட்டுமல்ல வையகத்திலும்!! வலி அறிய வாழ்க்கையில் விழி அறிய..!! எதற்கும் ஓர் விலை உண்டு இப் பிரபஞ்சத்தில் ..!! மனிதனால்…

Read More