காஞ்சா ஐலைய்யாவின் “பானை செய்வோம் பயிர் செய்வோம்”

சமீபத்தில் ஒரு கதை படித்தேன். குழந்தைகளுக்கான புத்தகம். அழகியை காணவில்லை. அந்த அழகி ஒரு எருமை மாடு. அதற்கு இசை ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வளர்த்தவர் காவல்…

Read More