பியானோ கட்டைகளின் மீது நடக்கும் பறவை

நூல் அறிமுகம்:பியானோ கட்டைகளின் மீது நடக்கும் பறவை – செ. தமிழ் ராஜ்

கவிஞர் தன் புத்தகத்தை அஞ்சலில் அனுப்பியிருந்தார். ஏற்கனவே பல்வேறு இதழ்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் அவர் கவிதையை வாசித்திருந்த அனுபவம் இருந்ததால் மிகுந்த சுவாரஸ்யத்தடன் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். கவிஞர்…

Read More