பிரபீர் புர்காயஸ்தாவின் “KEEPING UP A GOOD FIGHT – போராட்டம் தொடர்கிறது” – நூலறிமுகம்

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் தொடங்கி விட்டது. இரண்டு கட்டங்கள் முடிந்தும் விட்டது. யார் ஆட்சிக்கு வரப் போகிறார்கள் எனப் பல ஊடகங்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. யார் வந்தால் என்ன…

Read More