உதயசங்கர் எழுதிய “பிறிதொரு மரணம்” – நூலறிமுகம்

‘ஒரு நல்ல இலக்கிய படைப்பு என்பது எப்படி எழுதப்படுகிறது? எது நல்ல இலக்கியம்?’ என்பது போன்ற கேள்விகள் வாசகர் மத்தியில் அவ்வப்போது நிழலாடிக்கொண்டேயிருக்கும். இதற்கான பதில் எளிது.…

Read More

“பிறிதொரு மரணம்” கவிதை : து.பா.பரமேஸ்வரி

கண்கெட்ட தூரத்திலிருந்து தான் சுட்டாய்.. உனது விரல்களின் சந்தில் இருந்து குறிபார்த்த தோட்டாக்கள் அத்தனை கூர்தீட்டியுள்ளன… நையபுடைந்துக் கொண்டு துளையிட்டு சத்தியத்தைச் சோதித்து விட்டன. நெற்றிப்பொட்டில் கைமாறிய…

Read More