பிழையா பிழைப்பு

கவிதை: பிழையா பிழைப்பு – அ.சீனிவாசன்

ஒருரூபாய்க்குச் செப்பல் தைக்கும் பெரியவர், ரெண்டு ரூபாய்க்கு இட்லி விற்கும் மூதாட்டி, அய்ந்து ரூபாய்க்கு கிழிசல் தைக்கும் டைலர், இருபது ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணும் ஆட்டோ டிரைவர்,…

Read More