நூலறிமுகம்: குடைக்குள் பதுங்கும் பரிதிகுடைக்குள் பதுங்கும் பரிதி

தமிழ்த் துளிப்பா (ஹைக்கூ) 40வது ஆண்டில் பயணிக்க துவங்கியுள்ளது. இமையில்லாப் பரிதி இருளகற்றுவது உறுதி என்ற தலைப்பில் தொகுப்பாளர்கள் துளிப்பா வரலாற்றை மிக சிறப்பாக பதிவு செய்து…

Read More