புத்தகங்கள்

கவிதை: கண்ணுக்கு எட்டாத உலகம் – சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

புது புத்தகத்தின் வாசம் எப்போதும் கிறங்க வைக்கிறது . வாசித்து அடுக்கிய புத்தகங்கள் பார்க்கும் நொடியில் புன்னகைக்கின்றன . வீட்டில் இடமில்லாமல் பராமரிக்க முடியாமல் இடம் பெயர்ந்து…

Read More