புத்தக அலமாரி

கவிதை: புத்தக அலமாரி – பிச்சுமணி

என்னுடைய புத்தக அலமாரி சாக்கு மூட்டைகளுக்குள் இருக்கிறது படிக்க நினைக்கும் புத்தகத்தை பத்து மணிக்குள் எடுத்து வைக்கவேண்டும் எடுத்து வைக்கத் தவறினால் எலி உருட்டுவதாய்.. எல்லோரும் முழித்துக்…

Read More