ஆயிரம் புத்தகம்,ஆயிரம் எழுத்தாளர்: நூலறிமுகம் – புத்தரின் பேராசைப் பல் – வி.ஜி. ஜெயஸ்ரீ

2022 – 23 ல் வாசித்ததில் கவர்ந்த ஒரு புத்தகம் அண்மையில், திரு. நெய்வேலி பாரதிக்குமார் அவர்களின் சமீபத்திய சிறுகதைகளின் தொகுப்பான, “புத்தரின் பேராசைப்பல்” என்ற நூலைப்…

Read More