பேராசிரியர் பெ. விஜயகுமார் எழுதிய “புனைவிலக்கிய நதியில் நீந்தி” – நூலறிமுகம்

நூல் விமர்சனத்திற்கு என்று தனக்கென தனியானதொரு பாதையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நூலைத் தேர்வு செய்வதிலும் ஒரு தனித்துவத்தை நிலை நிறுத்திக் கொள்கிறார். சுற்றுச்சூழல்…

Read More