ஹைக்கூ மாதம் – “விஜயபாரதியின் ஹைக்கூ முத்துக்கள்”

1 எரிந்து அடங்கியது குடிசை மிச்சமிருக்கிறது சாதிச்சாம்பல். 2 செத்த மூங்கில் உயிர்த்தெழுகிறது புல்லாங்குழல். எழுதியவர் சிவ.விஜயபாரதி இப்பதிவு குறித்த தங்கள் கருத்துக்களை அவசியம் கீழே உள்ள…

Read More