பூமணி

பூமணியின் நாவல் ‘வெக்கை’ – நூல் அறிமுகம்

‘வெக்கை’: பழி எனும் வினையின் அரசியலை, அறத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கிடும் பூமணியின் நாவல் பூமணி கோவில்பட்டி வட்டாரம் ஆண்டிபட்டி எனும் கிராமத்தில் விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். இளம் வயதில்…

Read More