ஹைக்கூ மாதம் – “புனிதனின் ஹைக்கூ முத்துக்கள்”

வசந்த காலம் பூ மரத்தை அசைத்தேன் வெண் கொக்குகள் பறந்தன …. நீர் பாய்ச்சும் வயல் மடை மாற்றும் முன் புருவத்தைத் திருத்தினேன் …. முட்டப் பார்க்கும்…

Read More