நூல் அறிமுகம்: “மீட்சி” நாவல் – கு. ஹேமலதா

தந்தைவழி சமூகத்தில் வரையறைக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் வாழும் பெண்களின் அனுபவங்களைச் சொல்லும் 5 கதைகளைக் கொண்ட தொகுப்பு ‘மீட்சி’. தெலுங்கு எழுத்தாளர் ஒல்கா அவர்கள் எழுதிய இந்நூல் ‘சாகித்திய…

Read More