அத்தியாயம் 32: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

பெண் விடுதலைக்கு அடித்தளம் புரட்சிக்கு முந்தைய ரஷ்யாவில் பெண்கள் சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும் விலங்கினங்களை விட மோசமான அடிமைகளாக நடத்தப்பட்டார்கள். 16, 17 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஸார் மன்னர்…

Read More