ஈ.வெ.ரா.இனி “பெரியார்” என்று  மட்டுமே அழைக்க வேண்டும் -அன்னை மீனம்பாள்

ஒரு பெண் தன் வாழ்நாளில் இத்துணை பெரிய உயர்ந்தவை தொட முடியாத அளவிற்கு தன் அறிவால், ஆற்றலால், உழைப்பால், செயல் திறத்தால், தனக்கு கிடைத்த ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும்…

Read More

அத்தியாயம் 29: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

பெண் விடுதலைக்கு அடிப்படையான தேவைகள் பெண்ணடிமை முறை தொடர்வதற்கான அடிப்படையான காரணங்கள் வர்க்க சமூகத்திற்குத் தேவையான ஆணாதிக்க முறையில் அடங்கி இருக்கின்றன. வர்க்க சமூகத்திற்குத் தேவையான ஒரு…

Read More

நூல் அறிமுகம்: தமிழகத்தில் சமூக சீர்திருத்தம் இருநூற்றாண்டு வரலாறு- செ. தமிழ்ராஜ்

21ஆம் நூற்றாண்டிலும் நாங்குநேரியில் சாதிய வெறிபிடித்து அரிவாளை தூக்கி அலையும் மாணவர்களை கண்டு சமூகம் அதிர்ந்து போயிருக்கின்ற இவ்வேளையில் 19 ஆம் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகள் எந்தளவு…

Read More