பட்டுக்கோட்டையின் பாடல்கள் சொல்லும் கதைகள்

“ஓடிப்போ ஓடிப்போ கெண்டைக் குஞ்சே… கரையோரத்தில் நிற்கதே கெண்டைக் குஞ்சு… தூண்டில்க் காரன் வரும் நேரமாச்சு ரொம்ப துள்ளிக்குதிக்காதே கெண்டைக் குஞ்சே…” என்று 14 வயதினில் ஒரு…

Read More