முனைவர் என்.மாதவன் எழுதிய “அறிவியல் ஸ்கோப்” நூல் அறிமுகம்

முனைவர் என்.மாதவன் அவர்கள் எழுதிய அறிவியல் ஸ்கோப் என்ற அறிவியல் நூல் சுமார் 25க்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகள் குறித்துப் பேசுகிறது. மறுமலர்ச்சி காலத்திய கலிலியோ முதல் மரபியலியன்…

Read More

ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – கப்பலோட்டிய கதை – பொ.இராஜமாணிக்கம்

கப்பலோட்டிய கதை என்று இந் நூலுக்குபெயரிட்டாலும் இது கதை அல்ல ஒரு நிஜமான வரலாற்று ஆய்வு நூல் ஆகும். விடுதலைப்போராட்ட காலத்தில் வ உ சி ஐயா…

Read More

கட்டுரை: வேத காலத்தில் விமானம் இருந்ததா? – பொ.இராஜமாணிக்கம்

7000 ஆண்டுகளுக்கு முன் விமானம் இருந்ததாக ரிக் வேதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக மஹரிஷி பரத்வாஜ் கூறியிருக்கிறார் என கேப்டன் ஆனந்த் போடாஸ் 2015ம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்திய அறிவியல்…

Read More