கவிஞர் ப.கவிதா குமாரின் “மழையில் மீன் பார்க்கிறது பூனை”

தலைப்பே கவிதையாக ஜென் தத்துவம் பேசுகிறது. நாடறிந்த நல்ல கவிஞர் ப.கவிதா குமார் அவர்களின் புதிய கவிதை தொகுப்பு மழையில் மீன் பார்க்கிறது பூனை. ஒரே பொருள்…

Read More