ஆயிரம் புத்தகம், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூல் அறிமுகம் -மகளதிகாரம் – மரு.அ.சீனிவாசன்

மகளதிகாரம் எனும் சிறப்பு- மறை ஒரே மூச்சில் வாசித்து முடிக்க முடிந்தது மகள்களுக்கான எல்லா செயல்களையும் மின்னல் வேகத்தில் தானே நடத்துகிறோம். மகளின் மனதைப் பற்றிக்கொண்டு மகளோடு…

Read More