ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – மக்ஃபி (குறு நாவல்) – இராஜேஷ் சங்கரப்பிள்ளை

முகலாய மூத்த இளவரசி சைபுன்னிஷா வின் வடிவம் தான் மக்ஃபி. சூஃபி கவிஞர்: அவர்களின் கவிதைகளின் இழையோடும் சோக ஏக்க வடிவம் தான் மக்ஃபி. மக்ஃபியின் இரண்டு…

Read More