2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “ஊழல்”

எண்: 17 மோடி அரசாங்கத்தின் பொய்கள், பொய்கள் மேலும் பல பொய்கள் ஊழல் சொன்னது ‘நான் ‘சாப்பிட’ மாட்டேன்; (அதாவது ஊழல் செய்ய மாட்டேன்); வேறு யாரையும்…

Read More

மக்கள் களம் – “இந்துத்துவ வகுப்புவாதம்”

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை எண்: 2 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் இந்துத்துவ வகுப்புவாதம் சொன்னது “அனைவரோடும் சேர்ந்து, அனைவரின் நன்மைக்காக,…

Read More

மக்கள் களம்…

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை எண்: 1 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் மக்களாட்சி சொன்னது “ஜனநாயகத்தின் அழகு பொதுமக்களின் பங்கேற்பில் உள்ளது”…

Read More