ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – ‘மண்ட்டோ படைப்புகள்’ – பொன். விஜி

வணக்கம் நண்பர்களே, ஆபாசம் நிறைந்த எழுத்தாளர், பாலியல் தொடர்பிலும், வாழ்க்கையில் இனி வாழ வழி இல்லை என்றும், இதுதான் கடைசி வழி என்ற உணர்வை வெளிப்படுத்துவார்களைப் பற்றியும்,…

Read More