ஆயிஷா இரா. நடராசனின் “மலாலா கரும்பலகை யுத்தம்” – நூல் அறிமுகம்

*”பெண் கல்வியைத் தடை செய்ய யாருக்கும் உரிமை இல்லை”* *ஒரு மாணவி* *ஒரு ஆசிரியை* *ஒரு கரும்பலகை* *ஒரு எழுது கோள்* *உலகையே மாற்றும் சக்தி கொண்டது.*…

Read More