மல்லிகை

இந்த இரவு கவிதை – இரா. கலையரசி

இந்த இரவு *************** நட்சத்திரங்கள் மின்னும் பின்னிரவில், விடியக் காத்திருக்கும் அடுத்த நாளை மனம் விரும்பவே இல்லை. விரல் சூப்பியபடி படுத்திருக்கும் மகள் அல்லி மலரின் மென்மையாய்,…

Read More