இந்திரனின் “மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள் “

நான் மழையைச் சபித்தேன். கூரையின் மீது ஓசை எழுப்பி என் தூக்கத்தைக் கெடுக்கிறதென்று. நான் காற்றைச் சபித்தேன் என் தோட்டத்தைப் பாழாக்குகிறதென்று. பிறகு நீ நுழைந்தாய். நான்…

Read More