தேனி. சுந்தர் எழுதிய “மாணவர் மனசு” – நூலறிமுகம்

*வேடிக்கையும் விளையாட்டும் தான் குழந்தைகள் உலகம்* அரசு பள்ளி ஆசிரியரான நூலாசிரியர் தேனி. சுந்தர், தனது பள்ளி மாணவர்களிடம் கற்றுக் கொண்ட பல்வேறு சம்பவங்களின் தொகுப்பே இந்நூல்.…

Read More

தேனி சுந்தர் எழுதிய “மாணவர் மனசு” – நூலறிமுகம்

பிஞ்சுக் குழந்தைகளின் மனதில் நற் விதைகளைத் தூவும் ஆசிரியரின் மனதில் ஊஞ்சலாடும் பள்ளியின் நடைமுறைகளும் நினைவுகளும் மாணவர் மனசாக மலர்ந்துள்ளது. பள்ளத்தை நோக்கி ஓடி வரும் நீரின்…

Read More

தேனி சுந்தர் எழுதிய “மாணவர் மனசு” நூலறிமுகம்

மதுரை ஆயி அம்மா கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசு பள்ளிக்கு கொடுத்து விட்டு சத்தமில்லாமல் இருந்தார். மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் அவர்களது பதிவிற்கு பிறகு மிகவும்…

Read More