மாணவர்

ஜோல்னா ஜவஹர் எழுதிய “செதுக்கும் சிற்பங்கள்” – நூலறிமுகம்

சிற்பி தானே சிற்பங்களை செதுக்குவார்! இது என்ன சிற்பியைச் செதுக்கும் சிற்பங்கள்? தலைப்பே வியக்க வைக்கிறதல்லவா?.. காலம் காலமாய் தன்னிடம் வரும் குழந்தைகள் கல்லை போலவும், களிமண்ணை…

Read More